Databeskyttelsespolitik for toleadoo GmbH

Databeskyttelsen er for os, toleadoo GmbH - (herefter benævnt " toleadoo GmbH/vi"), Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach/Ts., Tyskland, repræsenteret af administrerende direktør Jürgen Böttcher -, et særligt anliggende. Derfor vil vi gerne oet særligt anliggende. Vi går derfor op at beskytte dine personoplysninger og altid behandle dem i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning. Når vi behandler dine personoplysninger, betragtes vi som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Nedenfor finder du alle relevante kontaktoplysninger:


toleadoo GmbH
Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach/Ts., Tyskland,
repræsenteret af administrerende direktør Jürgen Böttcher
E-Mail: info@toleadoo.com


Formålet med denne politik er at oplyse dig om typen, omfanget og formålet med behandling af dine personoplysninger som et led i at overholde kravene i EU's Databeskyttelsesforordning. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du meget velkommen til at kontakte os via vores postadresse eller på e-mail på ovennævnte mailadresse. Du kan altid få fat i vores databeskyttelsesrådgiver på følgende mailadresse: privacy@toleadoo.com.

Nedenfor kan du læse mere om de privatlivsrelaterede aspekter af vores tilbud, især:


1. Hvilke personoplysninger indsamles og opbevares af os

Vi indsamler primært personoplysninger i forbindelse med, at du tilmelder dig en af vores mange konkurrencer. Derudover indsamler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger, når du kontakter os og/eller når du benytter en af vores hjemmesider. Nedenfor har vi beskrevet i hvilke tilfælde, vi indsamler dine personoplysninger:

Ud over de ovennævnte data kan også andre data, som f.eks. lokale tidspunkter, tidszoner og brugsdata, gemmes. Desuden kan statistiske data indsamles og bruges, ved besøg på vores hjemmeside. Statistiske data indeholder data om brug af en særlig internetbrowser og dens model, men ikke nogen personlige oplysninger. Der henvises til vores gældende cookiepolitik.

2. Formålet med at behandle dine personoplysninger

De data, der indsamles under konkurrenceregistreringen, anvendes til gennemførelse af konkurrencen, fastlæggelse af vinderen og håndteringen af præmien, herunder meddelelse til vinderen og præmieoverførslen. Det retlige grundlag for denne behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, artikel 6, stk. 1, litra b samt artikel 6, stk. litra f.

Vi indhenter altid dit samtykke til at deltage i konkurrence, herunder til at vi må videregive dine personoplysninger. Denne behandling af dine oplysninger sker derfor på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Hvis der efter afslutning af konkurrencen indgås aftale om køb, service eller andre kontrakter mellem dig og en tredjepart, bliver de indsamlede data og eventuelt andre kontraktspecifikke data videregivet til tredjepart eller virksomheder. Dette sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. Desuden indsamler og behandler vi dine personoplysninger ved online deltagelse i konkurrencen baseret på den indgåede aftale om deltagelse i konkurrencen. Dette forpligter dig til at levere dine personlige oplysninger, hvis og i det omfang du ønsker at deltage i vores konkurrencetilbud. Den nævnte databehandling sker på den ene side med henblik på egen direct-marketing (artikel 6, stk. 1, litra b GDPR) og på den anden side med det formål at videregive dataene til vores sponsorer for at give dem skræddersyede, individuelle og behovsbaserede direct-marketing kanaler til udsendelse af e-mail, push notifikationer, post, telefon og SMS (artikel 6, stk. 1, litra b GDPR).

Denne behandling af dine personoplysninger stemmer endvidere overensstemmelse med dit samtykke, du har afgivet overfor os, hvorefter vi må kontakte dig til reklameformål via telefon, SMS, e-mail, push notifikationer og postreklamer, eller ved videresendelse af dine data til direct-marketing for de pågældende sponsorer af lotteriet, som er nævnt nedenfor, og foretages også inden for rammerne af vores legitime interesser baseret på dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR).

Når du giver os samtykke til at videregive dine personoplysninger, herunder navn, e-mail, telefonnummer og de indtastede præferencer, interesser mv., til en tredjemand med henblik på, at den pågældende tredjemand må markedsføre sig overfor dig, danner dit samtykke således også grundlag for, at du kan blive kontaktet af den/de pågældende tredjemænd. Med en tredjemand menes en ekstern virksomhed, som vi samarbejder med, men som ikke har nogen tilknytning til os herudover.

Mulige sektorer, som du kan forvente at modtage reklame om, er:

Sektor Beskrivelse og eksempler
Detail Online detail
Supermarkeder
Biler (inklusiv forhandlerer og reserverdele)
Ejendomme
Boligudstyr
Forbedring af hjemmet
Fashion eller mode
Telekom og forsyning
Finans Pension
Lån, kreditkort og realkreditlån
Investeringer & opsparing
Forsikring
Finansielle krav
Forsikring Bolig
Bil
Rejse
Kæledyr
Personlig
Andre forsikringer
Rejser Ferier
Hotel
Flyselsskaber
Bookning af rejser
Livsstil Helbred og velvær
Fitness
Velgørenhed
Media & publishing virksomheder
Fritid
Gaming
Uddannelsesinstitutioner
Juridiske ydelser Krav
Personlig skadesbehandling

Indsæt link

Det kan være tilfældet, at før dataene bliver brugt til marketing eller videregives til sponsorerne, finder en analyse af dine interesser og præferencer sted. Til dette formål kan de svar, du har givet efter din tilmelding til konkurrencen, bearbejdes med henblik på at anvende dem til at vi og eventuelle sponsorer kan udføre en mere målrettet direct-marketing overfor dig (artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR).

Ved hjælp af de opnåede data, især dem fra vores undersøgelser efter konkurrencen, laver vi en kategorisering af dig for at kunne tilbyde dig en målrettet markedsføring, der er skræddersyet til dine individuelle behov. Ved at indhente de pågældende data kan vi klassificere personlige aspekter såsom dine interesser og præferencer som en del af den automatiske behandling af dine data for at gøre det muligt for både os og vores sponsorer at give dig reklamer og tilbud, der er interessante for dig. Hvis din enhed understøtter denne funktion, indhenter vi også informationer om, hvilke e-mails fra os du åbner, og hvordan du bruger disse e-mails. Formålet med at måle dette er at kunne målrette indholdet af de e-mails, vi sender til dig og for at gøre dem mere nyttige og interessante for dig i fremtiden. Grundlaget herfor er databeskyttelsesforordningens artikel. 6 stk. 1 litra f GDPR.

Når vi behandler dine personoplysninger, betyder det, at du har en række rettigheder overfor os. Du kan læse mere hero i afsnit 5 i denne privatlivspolitik.

Desuden kan dine personoplysninger blive behandlet, herunder videregivet til tredjemand, i tilfælde, hvor vi har en retlig forpligtelse til at gøre det. Grundlaget vil i så fald være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. Derudover kan dine personoplysninger blive behandlet, herunder videregivet, i det omfang det er nødvendigt for håndhævelse af andre rettigheder/krav eller for retligt forsvar, hvis og i det omfang behandlingen er baseret på vores berettigede interesser. Grundlaget er i så fald databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Det samme gælder i tilfælde af (endog delvis) køb eller salg af forretninger og/eller aktiver i tilfælde af anden overdragelse af vores forretning af tredjemand, i tilfælde af indledning af insolvensbehandling, eller hvis åbningen afvises på grund af manglende aktiver (databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra f).

3. Hvor og hvor længe lagrer vi dine personlige oplysninger, og hvortil kan dine data eksporteres

a) Dine personoplysninger opbevares af os inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
I overensstemmelse med de sponsorer, der er nævnt i konkurrencens sponsorliste, hvor du også kan finde filialkontorernes land som destination for en eventuel dataoverførsel, er der dog mulighed for dataoverførsel i såkaldte tredjelande. Tredjelande er lande uden for EU. Med hensyn til sådanne dataoverførsler vil vi gerne påpege, at sikker overførsel inden for rammerne af EU's databeskyttelsesbestemmelser er garanteret med hensyn til alle de mållande, der er opført på sponsorlisten. For eksempel har Europa-Kommissionen vedtaget tilstrækkelige beslutninger for tredjelandene i Andorra, Færøerne, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey, Canada (kommercielle organisationer) og Schweiz. Disse bekræfter, at de ovennævnte tredjelande garanterer et passende niveau for beskyttelse af personoplysninger på grund af deres nationale lovgivning eller internationale forpligtelser. I det omfang dataoverførsler foretages til tredjelande, for hvilke der i øjeblikket ikke er tilstrækkelig beslutning, har vi kontrakter med relevante modparter, der har deres hovedkontor i disse lande, baseret på standardiserede EU-sikkerhedsgarantier af det passende beskyttelsesniveau. Disse kontrakter sikrer en passende og konsekvent beskyttelse af data på niveau med europæiske standarder. Du kan se indholdet af disse kontrakter her.

b) Opbevaringslængden på dine personoplysninger afhænger af, hvad formålet med behandlingen er. Vi sletter dermed personoplysninger, når vi ikke længere har et formål eller grundlag for fortsat at opbevare dem. Når du har tilmeldt dig en konkurrence og derved givet os samtykke til, at vi og vores sponsorer må sende dig direkte markedsføring, opbevarer vi dine oplysninger, så længe dit samtykke fortsat er aktivt. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, overføres dine kontaktoplysninger og dokumentationen for dit afgivne samtykke til en anden database (”blokliste”), hvor formålet med behandlingen alene er at kunne dokumentere, at du tidligere har afgivet et samtykke til os. Øvrige personoplysninger om dig, herunder oplysninger om dine præferencer, interesser mv., vil blive slettet. Hvis du har købt en ydelse af en af vores sponsorer i forbindelse med afslutningen af en konkurrence, vil oplysninger om din ordre og betalingsoplysninger ligeledes blive slettet, når du overgår til Bloklisten.

Når dine data er overgået til Bloklisten, betyder det, at vi herefter ikke længere bruger dine personlige oplysninger til markedsføringsformål, ligesom vi videregiver dem. Vi gemmer derefter kun dine data til juridiske formål (f.eks. bevis, forsvar og påstand om krav osv.) og sletter dem efter udløbet af en yderligere periode på 4 år, medmindre vi på daværende tidspunkt har et andet grundlag til fortsat at behandle dine personoplysninger (udover dit samtykke) eller af andre årsager en tilsvarende databehandling, for eksempel ved fornyet samtykke. Dine oplysninger vil på tilsvarende må blive overført til Bloklisten hvis vi ikke i en periode på 12 måneder har anvendt dit samtykke til eget markedsføringsformål eller videreførelse til sponsorer.

4. Beskyttelse af dine personlige data

Vi træffer passende forholdsregler - administrative/organisatoriske, tekniske og fysiske - for at beskytte dine personlige oplysninger mod tab, tyveri, misbrug, uautoriseret adgang, uautoriseret offentliggørelse, uautoriseret ændring og destruktion. Dine data bliver beskyttet, herunder med adgangskontrol (sikker positionering af serverne, så der kun gives adgang gennem en defineret sikkerhedsprocedure), adgangskontrol (kryptering af datatransmission i 128 bit, individuel adgangskode, menu- og adgangsberettigelse for medarbejdere, nuværende virus software), adgangskontrol (individuel adgang til medarbejdere gennem personlige konti, identifikations- og autentifikationskrav), videregivelseskontrol (løbende kontrol og henvisninger til modtagerne, ingen lokal lagring af data, logging af alle data eksport og overførsler), input kontrol (konto bundet verifikation, logning af tidsstempel og vært), jobkontrol (kontinuerlig kontrol af administrator og databeskyttelsesbefuldmægtigede, at entydige kontrakter i forbindelse med krav i henhold til § 11 BDSG og artikel 28 GDPR i koordination med databeskyttelsesrådgiver og virksomhedsledelse) og rådighedskontrol (general varetagelse af værter [USV, halon gasanlæg etc.], back-up streaming til andre generelle sikkerhedsforanstaltningsværter [f.eks. beskyttede UPS, halon gassystem etc.], back-up streaming til et andet sted [med alle sikkerhedsforanstaltninger se adgangskontrol] hver nat, spejling på to harddiske, antivirusprogrammer).

Vi opfordrer dig til altid at være forsigtigt, når du afgiver dine personoplysninger via internettet. Du har selv ansvaret for opbevaringen og brugen af dine data indtil det tidspunkt, hvor dataene er kommet ind i vores database. Herefter har vi ansvaret for at beskytte de oplysninger, der er indtastet i vores system, på tilstrækkelig vis i overensstemmelse med de gældende krav i persondatalovgivningen.

5. Hvad du har ret til

Du har en række rettigheder overfor os som følge af, at vi behandler dine personoplysninger. Nedenfor kan du læse mere herom, men du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål hertil. Vi bestræber os på at besvare alle henvendelser hurtigst muligt og senest inden for 30 dage.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Såfremt vi behandler urigtige eller vildledende personoplysninger om dig, har du ligeledes ret til at anmode os om at rette oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning tager vi stilling til, om oplysningerne skal rettes.

Vi er i nogle tilfælde forpligtet til at slette dine personoplysninger. Dette gælder, hvis vi ikke længere har et sagligt formål med at behandle personoplysningerne, hvis et samtykke tilbagekaldes, hvis personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt, eller de skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse og i nogle tilfælde, hvis der gøres indsigelse mod behandlingen.

Du altid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, når denne sker med henblik på direkte markedsføring, eller hvis vores behandling baserer sig på en interesseafvejning.

Derudover har du i visse tilfælde ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger. Du har endvidere i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger i en almindelig anvendt og maskinlæsbart format, således at de kan benyttes til videregivelse til en anden dataansvarlig. Hvis det er teknisk muligt, kan vi ligeledes transmittere oplysningerne direkte til den nye dataansvarlige.

Hvis du har afgivet et samtykke til os i relation til behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid tilbagekalde dette. Vi stopper herefter behandlingen af de personoplysninger, samtykket knytter sig til. Du skal dog være opmærksom på, at tilbagekaldelsen af samtykke alene får virkning for fremtiden og dermed ikke den behandling af dine oplysninger, som allerede har fundet sted på baggrund af samtykket.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på toleadoo GmbH, c/o Talk2 GmbH, Rheinstrasse 22, 64283 Darmstadt, Tyskland eller på følgende e-mail-adresse: info@toleadoo.com.

Du har også mulighed for at klage til den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for teleadoo GmbH: Hessian Data Protection Officer (Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Postboks 31 63, 65021 Wiesbaden, Tyskland). Du har også mulighed for at kontakte det danske Datatilsyn, hvis oplysninger du finder på www.datatilsynet.dk. Du kan også læse mere om reglerne for behandling af personoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

6. Cookies

Vi anvender såkaldte cookies på vores hjemmesider. Disse er små filer der bliver lagret på din harddisk, hvori information er lagret således at en server kan læse disse igen. Disse cookies kan enten være såkaldte session cookies, kendetegnet ved automatisk sletning efter du lukker din browser, samt cookies med en længere, prædefineret løbetid. Når du anvender vores hjemmesider får du ydermere cookies fra vores partner AppNexus (klik her ), hvilke tillader kommunikation af specifikke tilbud, for eksempel igennem såkaldte bannere. Dette kan også forekomme på andre hjemmesider, hvor AppNexus teknologi er implementeret.

Informationen er bliver lagret i disse cookies kan indeholde dit login (dit besøg når du registrerer dig på hjemmesiden), dato og tidspunkt for dit besøg, dine valg på vores spørgeskemaer, samt cookie nummer og URL fra den hjemmeside, hvorfor du tilgik vores tilbud.

Brugen af cookies gør det muligt for os at garantere optimal funktionalitet af vores hjemmesider, samt kontinuerlig optimering af ydelse og brugeroplevelse. Ydermere hjælper cookies os og vores samarbejdspartnere med at genkende dig, for at kunne adaptere vores tilbud – også på andre hjemmesider, hvor vores samarbejdspartnere er aktive – på en sådan måde, at du kun får vist relevant, skræddersyet information. Denne teknologi gør os i stand til at videregive den personlige data du tidligere har afgivet i en af vores konkurrencer og givet dit samtykke til kan anvendes i kommercielt øjemed, til de af vores samarbejdspartnere, hvis ydelser du tidligere har udtrykt interesse i. Endeligt gør cookies det muligt at gemme statistisk information, såsom frekvens af besøg på de respektive sider og generel navigation.

Skulle du ønske at undgå brugen af de cookies, der ikke har nogen indflydelse på oplevelsen på, og funktionaliteten af vores konkurrencer og andre relaterede tilbud, beder vi dig om at ændre de pågældende indstillinger i din browser før du bruger vores hjemmesider. Der kan du undgå at acceptere og gemme nye cookies. Du kan få mere information herom gennem hjælpesiderne i din browser, eller ved at kontakte dennes serviceudbyder.

Push notifikationer

Muligvis giver du nogle gange dit samtykke til at modtage vores push notifikationer, som vi bruger "Accengage" -tjenesten til, hvis det er relevant. Dine personoplysninger vil blive behandlet på grundlag af dette (yderligere) samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a), GDPR). Selvfølgelig gælder de rettigheder, der allerede er nævnt i afsnit 5, også for dette samtykke. For at tilbagekalde dit samtykke til at modtage push notifikationer, kan du ændre indstillingen for modtagelse af push notifikationer i din browser. Hvis du bruger en stationær PC med operativsystemet Windows, kan du afmelde dig fra vores push-meddelelser ved at højreklikke på den relevante push-meddelelser i de indstillinger, der vises der.

For at kunne vise dig push notifikationer indsamler og behandler Accengage på vores vegne dit browser-ID og dit enheds-ID ved mobiladgang. Derudover analyserer Accengage brugbare statistiske ikke-personlige data på baggrund af push notifikationer.

Under nedenstående link finder du detaljerede oplysninger om push notifikationer: Accengage_FAQ.

7. Sletning af cookies

Som bruger kan du altid selv bestemme, hvilke cookies, herunder dem til push-meddelelser, du vil acceptere eller slette. De individuelle indstillinger kan foretages direkte i din internetbrowsers indstillinger. For mere information kontakt venligst udbyderen af din internetbrowser.

8. Mindreårige

Denne hjemmeside, herunder privatlivspolitikken og vilkårene, er ikke beregnet til mindreårige. Ingen personlige oplysninger om mindreårige indsamles videnskabeligt, bruges og/eller afsløres.