Betingelser for deltagelse:

Dette lotteri drives og administreres af toleadoo GmbH, repræsenteret af administrerende direktør Jürgen Boettcher, Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach/Ts., Tyskland (Handelsregister nr. 99522 i byretten Frankfurt am Main), i det følgende benævnt: "toleadoo GmbH".

1. Rammebetingelser for vores tilbud

Uden lotterisponsorernes deltagelse ville lotteriet ikke være muligt. Af denne grund søges der også gennem lotteriet at få tilladelse til reklame til fordel for arrangøren og de konkurrencesponsorer, som især også muliggør e-mail og telefonannoncering. Uden samtykke fra annoncører er online deltagelse ikke mulig. De, der ikke ønsker at give tilladelse til reklame, kan dog deltage med brevkort.

2. Berettiget til deltagelse

2.1. Alle personer, der er fyldt 18 år på tidspunktet for deres deltagelse, og som er hjemmehørende i Danmark og har fast bopæl i Danmark, kan deltage. Medarbejdere, autoriserede repræsentanter og agenter for toleadoo GmbH, Sponsorer og deres respektive tilknyttede virksomheder, samt deres respektive familie- og husstandsmedlemmer samt alle personer, der er diskvalificeret i henhold til §6 i vilkårene for deltagelse, er udelukket fra deltagelse.

2.2. Deltagelse er kun tilladt ved at angive det rigtige navn. Deltagelse via tredjemand er ikke tilladt.

3. Deltagelse

3.1 Deltagelse via internettet foregår via tilsvarende online registrering. Reklamesamtykke skal også gives til fordel for toleadoo GmbH og konkurrencens sponsorer. Detaljerne fremgår af den konkrete reklametilladelse. Registreringen til konkurrencen er verificeret via en såkaldt double opt-in procedure. Ved online registrering bliver en bekræftelsesmail sendt til den mail-adresse, som deltageren angiver. Denne bekræftelsesmail indeholder et bekræftelseslink. Ved at klikke på dette link bekræfter deltageren sin identitet. Double-opt-in og samtykke er ikke det samme. Samtykket til at modtage annoncering gives når man på konkurrencens registreringsside sætter flueben i samtykke-boksen og siger ”Ja tak” til at modtage henvendelser med information om relevante tilbud; og derefter klikker ”Deltag”. Samtykke kan derfor stadig gives uafhængigt af om double-opt-in-proceduren gennemføres eller ej.

3.2. De, der sender et brevkort til adressen toleadoo GmbH, Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach/Ts, Tyskland, kan også deltage i lotteriet uden reklamesamtykke. I disse tilfælde skal adgangskoden "Gewinnspiel" angives på bagsiden af brevkortet, og deltagernes adresse og navnet på den web-adresse, hvor det pågældende lotteri skal foregå, skal også nævnes. Derudover skal deltageren angive navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer for at kunne få besked, hvis der er gevinst.

3.3. Deltagelsesansøgning er kun mulig før den angivne frist. Før denne frist skal deltagelsen være endeligt bekræftet. Ved deltagelse med brevkort er deltagelse også rettidig, hvis brevkortet er sendt inden udløbet af indsendelsesfristen og er modtaget af toleadoo GmbH, inden for tre arbejdsdage efter udløbet af indsendelsesfristen.

3.4. Deltagelse afhænger på ingen måde af køb af varer, brug af betalte ydelser og/eller betaling af tilslutningsgebyrer og/eller royalties til toleadoo GmbH, dets Sponsoren eller ethvert andet selskab involveret i lotteriet. Skulle en undersøgelse eller andre tilbud blive vist i forbindelse med deltagelsen, har en deltagelse eller en ordre i denne henseende ingen indflydelse på chancerne for at vinde.

3.5. Hvis en deltager har givet sit samtykke til reklame (som er et krav for deltagelse), når han registrerer sig online, og derefter tilbagekalder denne, forbliver hans eller hendes chance for at vinde uændret. En tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke en allerede grundlagt deltagerberettigelse.

4. Udtrækning af gevinster og særlige betingelser

4.1. Blandt alle berettigede deltagere vil de gevinster, der vises på hjemmesiden, blive udløst inden for fire uger efter afslutningen af konkurrencen.

4.2. Hvis en kupon tilbydes som en præmie, kan dette bestå af flere kuponer, hvis sum svarer til den samlede værdi af den viste kupon.

4.3. En gevinstudbetaling fra 250.000,00 EUR vil ske fra mindst 250.000 godkendte deltagere. Godkendte deltagere er deltagere, der har angivet korrekte, verificerede data og er fyldt 18 år.

5. Meddelelse til vinderne/overførsel af gevinsten

5.1. Vinderne vil blive underrettet via post, telefon og e-mail.

5.2. Prisen vil blive sendt til vinderen af arrangøren på dennes bekostning.

5.3. Vinderen af konkurrencen kan vælge mellem at modtage præmien som pengeoverførsel eller, at få den tilsendt som et gavekort fra den konkurrence han/hun deltog i.

6. Bortfald af gevinstkrav

6.1. Hvis gevinstmeddelelsen mislykkes, fortabes gevinstkravet. Gevinstmeddelelsen anses for at være mislykket, hvis

a) den fremsendte anbefalede skrivelse med annonceringen af gevinst ikke kunne afleveres på den opgivne adresse, eller hvis vinderen ikke inden for en frist på 14 dage efter modtagelsen, har reageret pr. telefon, e-mail eller post (dato for modtagelsen hos arrangøren er afgørende)) til arrangøren og

b) vinderen efter to forsøg på telefonisk gevinstmeddelelse ikke tager telefonen, og

c) en e-mail med gevinstmeddelelsen ikke kan tilsendes, eller vinderen ikke reagerer på denne ved inden for en periode på 14 dage fra modtagelsen, at henvende sig til arrangøren via telefon, e-mail eller post (dato for modtagelse hos arrangøren er afgørende).

6.2. Efter et bortfald af gevinstkravet vil udtrækningen blive gentaget.

7. Overførbarhed og skatter

Gevinsterne kan ikke overdrages. Vinderen er eneansvarlig for at betale eventuelle gældende lokale skatter.

8. Adfærdsregler, diskvalifikation og blokering

8.1. toleadoo GmbH har ret til at diskvalificere deltagere fra lotteriet, hvis de manipulerer deltagelsesprocessen, spillet og/eller "toleadoo GmbH" -siderne eller forsøger at manipulere og/eller krænke reglerne i spillet og/eller unfair og/eller uretfærdigt forsøger at påvirke lotteriet eller afviklingen af lotteriet, især gennem afbrydelse af den anvendte software eller gennem trusler eller chikane af toleadoo GmbH-medarbejdere, sponsorerne eller andre deltagere.

8.2. Desuden kan toleadoo GmbH også på eget ansvar på forhånd udelukke deltagere, især hvis overtrædelse af adfærdskodekserne kan forventes.

9. Opsigelses-/ændringsmuligheder

toleadoo GmbH forbeholder sig ret til uden varsel og til enhver tid, at afbryde eller ændre lotteriet af saglige årsager. Dette gælder især hvis lotteriet af en eller anden grund ikke kan køre som planlagt, såsom angreb på computere med vira, fejl i software og/eller hardware og/eller andre tekniske og/eller juridiske årsager, der påvirker administrationen, sikkerheden, integriteten og/eller lotteriets regulære og velordnede adfærd. I sådanne tilfælde har toleadoo GmbH også ret til at ændre lotteriet efter eget skøn.

10. Ret til indsigelse og tilbagekaldelse samt konsekvenser

Deltageren kan uden begrundelse gøre indsigelse mod anvendelsen af dennes data til reklameformål, eller tilbagekalde ethvert samtykke der er givet hertil. Behandlingen af data til reklameformål eller brugen af dennes data til dette formål stoppes derefter straks. Ved en relevant indsigelse og/eller tilbagekaldelse vil arrangøren straks informere sine sponsorer.

11. Databeskyttelse

Se også den separate Privacy Policy.

12. Gældende lov

De obligatoriske love i det land, hvor du normalt bor, gælder. Desuden gælder loven i Forbundsrepublikken Tyskland.